Ασφάλεια Αυτοκινήτου

Καλύψεις Ασφαλιστικών Εταιρειών

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ
INTERLIFE ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ALLIANZ AIG EUROINS GENERALLI HELLAS GROUPAMA ERGO EUROP ASSISTANCE
Αστικη Ευθύνη: ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  
Υλικές Ζημιές: ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  
Υλικες Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα: ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  
Φροντίδα Ατυχήματος: ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  
Οδική Βοήθεια Ατυχήματος: ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  
Φροντίδα αποζημίωσης: ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  
Πυρός: ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  
Ολική/Μερική Κλοπή: ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  
Θραύση Κρυστάλλων: ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  
Μικτή Ασφάλιση: ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️  
Οδική Βοήθεια: ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️

Συνεργαζόμαστε με ολες τις αξιοπιστες εταιρίες της ασφαλιστικής αγοράς